bookmark_borderJeg kræver hjælp

I forbindelse med valgkampen til folketinget bringer DR en række artikler der beskriver udsatte borgeres økonomiske problemer. Fælles synes at være, at de alle mener de skal hjælpes.

Ung kontanthjælpsmodtager der har hund og scooterlån og mega elregninger som hun ønsker hjælp til.

Førstidspensionist der “har været nede i et hul” og ikke kan betale sine elregninger.

Mentalt handicappet der ikke længere kan komme på ferie pga. kommunens besparelser

Hvis du er førtidspensionist eller kontanthjælpsmodtager er du det principielt friviligt. Ingen bliver påtvunget at få kontanthjælp eller blive førtidspensionist. Så de 2 damer i artiklerne har principielt valgt deres (økonomiske) situation.

Hvis man vælger kontanthjælp, og samtidig har hund, og tager scooter lån, og har et skyhøjt elforbrug, så er man ikke økonomisk ansvarlig. Det ER muligt at leve for kontanthjælp, omend, man har ikke råd til de ting som mange danskere tager for givet.

En førtidspensionist der angiveligt er storryger og nok også alkoholisk vil altid komme i økonomisk uføre mm. kommunen styrer vedkommendes økonomi. Skal det offentlige hjælpe ekstra?

Skal en handicappet der bor i offentligt botilbud, og som det offentlige generelt nok tager sig af i form af pasning, pleje, mad og regninger, have lov til at komme på ferie som “alle andre danskere”? Kontanthjælpsmodtageren og førtidspensionisten vil nok indvende, at de IKKE har nogen ferier til de varme lande.

Det store problem er, at det danske samfund har udviklet sig til et hjælpe samfund, fremfor et samfund hvor folk selv tager ansvar for deres liv.

Der er danskere der lever usle liv, men, hvordan er det kommet dertil i første omgang? Det er let at forfalde, hvis man forsørges at det offentlige i bare en kort periode på et halvt år. Man vænner sig til, at man kan leve det liv man er i.

Jeg havde en nabo der var på kontanthjælp, og slem alkoholiker. Til slut besluttede kommunen at give manden førtidspension. Mit spørgsmål er – Hvordan havde mandens liv udviklet sig hvis han IKKE havde kunnet leve i årevis på kontanthjælp? Isåfald ville han være tvunget til at arbejde for at få råd til smøger og bajere, og det havde måske forhindret ham i at sumpe som han gjorde.

Det danske samfund er indrettet så vi rent faktisk tillader og giver folk mulighed for at falde længere og længere ned i et dybt hul.

Måske skal man skære ned til benet. Istedet for at give folk kontanthjælp kan man oprette herberg hvor folk uden indtjening kan bo og få mad, og måske 20kr i daglige lommepenge. Dermed sikrer man at folk uden arbejde og anden støtte kan overleve, men uden penge til druk, smøger, en hund og scooter, bærbar og fjernsyn og kummefryser, og dit og dat.

Der er noget forkert i, at en dame på kontanthjælp har den ide at hun skal/kan leve et liv som alle andre, i 2 en værelses med hund og stearinlys og en bærbar og Netflix abonnement.

Der er noget forkert i, at mange får tildelt førtidspension fordi de er røget længere og længere væk fra det normale liv, via de har fået nogle penge og har brugt dem som de vil (til smøger og druk).

Der er noget forkert i at en handicappet, og særligt dennes forælder, mener han har ret til ferie.

Der er noget forkert i indretningen af det danske samfund.

bookmark_borderStatsvælde

Quote fra DR:

Det er ikke i orden, når kommuner slår nye stillinger op internt i kommunen, før andre får chancen.

Derfor har Frederikshavn Kommune i dag fået kritik fra Folketingets ombudsmand for den måde, man har ansat folk på.

– Ledige stillinger i den offentlige forvaltning skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Som altovervejende hovedregel skal stillingerne derfor slås op offentligt, så alle interesserede kan få kendskab til og mulighed for at søge dem, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

I den nordjyske kommune blev stillinger som udgangspunkt først slået op internt i den kommunale forvaltning i syv hverdage. Kun hvis der ikke blev ansat en medarbejder, som i forvejen var ansat i kommunen, blev stillingen slået op offentligt.

Staten foretrækker sine egne, vælger sine egne. Fra Tvangsstaten:

Statens institutioner skal have en størrelse der gør at statens institutioner er selvopholdende ved at det er i statens ansattes interesse at vedligeholde statens størrelse. 

Tilføjelse:

Statens institutioner skal positivt diskriminere statens ansatte for at sikre statens opholdelse.

bookmark_borderFra Nicolai Wammen

Kære socialdemokrat
​​​​​​
Fredag aften indgik vi en vigtig bred aftale, som styrker vores arbejdsmarked og ruster os til fremtiden ved at gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere. I Socialdemokratiet har vi en lang tradition for at forme vores samfund og udvikle det til at gribe morgendagens muligheder og udvise rettidig omhu over for fremtidens udfordringer. Aftalen skriver sig ind i den historie.
 
Vi er godt på vej ud af coronaens skygge, og dansk økonomi er bomstærk. Vi står midt i et opsving med den højeste vækst i 15 år og den højeste beskæftigelse nogensinde. Nu gælder det om at bruge de gode tider klogt til at forlænge opsvinget og styrke vores samfundsmodel.
 
Med aftalen gør vi det danske arbejdsmarked endnu mere robust til gavn for danske lønmodtagere og virksomheder. Reformerne giver ikke bare flere hænder, de bliver også dygtigere, fordi vi bl.a. er enige om at investere i uddannelse.
 
Vi sikrer blandt andet en milliard-investering i uddannelse og grøn omstilling. For eksempel tilfører vi penge til velfærdsuddannelserne, vi opretter nye klimaerhvervsskoler, og vi forlænger muligheden for ledige til at tage en erhvervsuddannelse på 110% af dagpengene.
 
Samtidig laver vi den største styrkelse af dagpengene i nyere Danmarkshistorie. Dagpengesatsen hæves med op til 3.649 kr. om måneden i de første tre måneder for dem med en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, så man kan få udbetalt op til 23.000 kr. om måneden. Til gengæld reduceres dimittendsatsen efter de første tre måneders forbrug af dagpengeperioden.
 
Derudover forenkler vi pensionssystemet, så det bliver mere attraktivt for seniorer og pensionister at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, også efter man har nået pensionsalderen. Konkret afskaffer vi modregningen af social pension, folkepension, førtidspension og seniorpension, hvis ens partner har en arbejdsindkomst. Og samtidig afskaffer vi modregningen af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.
 
Det vil sammen med en lang række andre initiativer styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceevne og den grønne omstilling. Vi investerer i fremtidens arbejdsmarked og styrker den danske model. Sådan kommer vi styrket videre i fællesskab.