Lønkompensation under Covid

I går havde DR en artikel om at regeringen vil genindføre lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. Man kan være uenig, men, det er vigtigere at se på baggrunden for nødvendigheden af sådan en politik: At regeringen og myndighederne tvinger virksomheder til at lukke ned eller køre for meget lavt blus.

Det der springer i øjnene i artiklen er beskæftigelsesministerens udtalelser:

” Jeg har ikke nogen problemer med at skulle udbetale kompensation til nogle af dem, der ender med at blive sendt hjem i december eller januar. Til gengæld har det været vigtigt for regeringen at finde en balance, for vi skal ikke have for mange gående derhjemme på lønkompensation i en situation, hvor andre virksomheder har masser af arbejde og mangler arbejdskraft”

Det ministeren indirekte siger er, at en kok, dørmand, tjener eller bartender skal søge jobs i andre brancher hvor der er ledige stillinger, fordi det “ikke er godt for vores økonomi” hvis folk går derhjemme og ikke arbejder. Det nærmer sig kommunistiske tilstande hvor staten skal bestemme hvilke virksomheder der er gode, hvilke der er dårlige, og hvad folk skal arbejde med, eller ej.

Skal der være restriktioner overfor virksomheder og privates adfærd under Covid? Nej.

Skal der være lønkompensation? Ja. Når staten tvinger folk til at blive arbejdsløse må staten tage ansvaret for den førte politik.

Nogle vil argumentere at man skal lade arbejdsmarkedet styre udviklingen. Udbud og efterspørgsel. Er der ikke kunder til at køre en restaurant må den lukke og medarbejderne må finde arbejde i andre brancher. Men igen, det er ikke det der er tilfældet her. Her har vi staten der går ind og regulerer markedet.

Vi er opmærksomme på, at en del hjemsendte måske skyldes udbud og efterspørgsel, at kunderne af sig selv bliver væk fra restauranter, natteliv, eller virksomheder aflyser planlagte julefrokoster, men, når staten går ind og regulerer markedet er det umuligt at afgøre.

Skal der være lønkompensation med et frit marked? Nej!

Covid ændrer Danmark. Staten er i gang med at ændre Danmark endnu kraftigere. Med Covid som undskyldning.